This post is also available in: English (Αγγλικα)

Επίσημη Μετάφραση

Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη και ως προς το περιεχόμενό της, μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εγγράφου. Η επίσημη μετάφραση από και προς την ελληνική γλώσσα του ανωτέρω εγγράφου αποτελεί διοικητικό έγγραφο. Τα όργανα τα οποία σύμφωνα με το νόμο μπορούν να μεταφράζουν νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα και άλλα κείμενα είναι η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, οι πτυχιούχοι Μεταφραστές – απόφοιτοι του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΔ  169/2002 – ΦΕΚ τεύχος Α 156) και δικηγόροι (αρθ. 36 παρ. 2 περ. γ νόμου 4194/2013 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27-9-2013)). Στο Κέντρο Μετάφρασης | KeMe Translations συντάσουμε και σφραγίζουμε βάσει του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος επίσημες μεταφράσεις, συνήθως εντός 2 ημερών από την παράδοση του πρωτότυπου εγγράφου. Το μεταφρασμένο έγγραφο γίνεται δεκτό ως αυθεντικό από δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

document-official

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία απαιτείται, σύµφωνα µε την Σύµβαση Επισηµείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (5-10-1961), να τεθεί στα δηµόσια έγγραφα από το Κράτος που τα έχει συντάξει, προκειµένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχοµένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα δηµόσια έγγραφα µεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει προσχωρήσει στην Σύµβαση αυτή και οποιωνδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησης του.(βλ. κατάλογο κρατών που έχουν προσχωρήσει στην σύµβαση). Η Ελλάδα κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον νόµο 1497/1984 – ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984. Για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι απαραίτητη η ύπαρξη του δείγµατος υπογραφής του υπογράφοντος το δηµόσιο έγγραφο, µε εξαίρεση τα έγγραφα που φέρουν την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) ΠΠ1, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π∆ 150/2001 – ΦΕΚ 125 Α’/25-6-2001.

Ως δηµόσια έγγραφα κατά τη Σύµβαση θεωρούνται :
● Τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραµµατέα ή δικαστικό επιµελητή.
● Τα διοικητικά έγγραφα.
● Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα.
● Οι επίσηµες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις-θεωρήσεις- επικυρώσεις).

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε Κράτος µη µέλος της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) ή σε Κράτος για το οποίο η χώρα µας έχει εγείρει αντιρρήσεις, ακολουθείται η οδός της επικύρωσης των εγγράφων αυτών από τα εποπτεύοντα Υπουργεία και στην συνέχεια από το ΥΠΕΞ.

Οι χώρες που κύρωσαν τη Σύμβαση της Χάγης (πηγή Wikipedia)

Η Επισηµείωση προηγείται της Μετάφρασης

Όταν πρόκειται για µετάφραση ήδη επισηµειωθέντος εγγράφου, η επισηµείωση της µετάφρασης δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σε αυτό. Η Επισηµείωση σε µετάφραση βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής του/της µεταφραστή/τριας και την ιδιότητα µε την οποία ενήργησε και όχι την γνησιότητα υπογραφής και την ιδιότητα του υπογράφοντος στο έγγραφο.(ΥΠΕΣ 36718/13-9-2013)

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ1. του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’/7-6- 2010 (του ιδρυτικού νόµου 2503/1997 – ΦΕΚ 107 Α’) και του άρθρου 186 του παρόντος νόµου, καθώς και του νόµου 1497/1984 – ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984, ο οποίος και κύρωσε την Σύµβαση της Χάγης, οι αρχές που χορηγούν την Επισηµείωση του άρθρου 3 της Σύµβασης της Χάγης είναι :

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Επισηµειώνουν τα δηµόσια διοικητικά έγγραφα των δηµοσίων πολιτικών υπηρεσιών του νοµού που δεν περιέχονται στην αρµοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, τα έγγραφα των νοµικών προσώπων του δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), καθώς και τα έγγραφα των  oργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού και των ληξιαρχείων.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Επισηµειώνουν τα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας.

3. ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ
Επισηµειώνουν δικαστικής φύσεως έγγραφα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search